You are here

mentoring_skills2

ឯកសារនេះត្រូវបានចងក្រងឡើងសម្រាប់គ្រូណែនាំប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ដល់កម្មសិក្សាការី ការិនីក្នុងពេលចុះបំពេញកម្មសិក្សាគរុកោសល្យ។ ខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះផ្តោតលើ ការស្តាប់សកម្ម ការប្រើប្រាស់សារដែលផ្តើមដោយពាក្យ”ខ្ញុំ” និងការកែលម្អតាមបែបស្ថាបនា។ ឯកសារនេះក៏បានបរិយាយពីជំហាននៃការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ ដែលគ្រូណែនាំអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពេលផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ដល់កម្មសិក្សាការី ការិនី ដោយលើកឡើងពីចំណុចល្អ ចំណុចគួរកែលម្អ និងជួយឱ្យកម្មសិក្សាការី ការិនីចេះធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបង្រៀន និងរៀនរបស់ខ្លួន។   


ផ្នែកទី១៖ លក្ខណៈសម្បត្តិ និងភារកិច្ចរបស់គ្រូណែនាំ

ផ្នែកទី២៖ ការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់

ផ្នែកទី៣៖ ជំហាននៃការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់

ផ្នែកទី៤៖ ការរៀបចំការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់

 

បោះពុម្ពផ្សាយលើកទី១ ដោយនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំ២០១៦